Jesteś tutaj: capitalcentrumkredytowe.pl >Artykuły dla kategorii ‘Fundusze

Fundusze zagraniczne

Zdecydowanie większy wybór polscy inwestorzy będą mieli jeśli chodzi i fundusze akcji zagranicznych. Co pewien czas zmienia się również charakter najbardziej opłacalnych funduszy inwestycyjnych. W ostatnich miesiącach najkorzystniej było bowiem inwestować w fundusze obligacji skarbu tureckiego oraz obligacje japońskie. Niestety kupno jednostek uczestnictwa w zagranicznych funduszach może napotkać się w naszym kraju z wieloma ograniczeniami. Decydując się również na fundusze zagraniczne trzeba wziąć pod uwagę głównie kurs waluty. Ten ostatni czynnik może znacząco wpłynąć na zyski uzyskiwane z funduszy zagranicznych. Niestety ocena tego jaki wynik finansowy osiągn

Poznanie funduszu

Rozróżnia się co najmniej trzy rodzaje funduszy inwestycyjnych. Najczęściej stosowane są fundusze inwestycyjne otwarte. Ponadto występują fundusze specjalistyczne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte. Dla przeciętnego inwestora ważniejsze powinno być jednak to jakim ryzykiem charakteryzują się poszczególne fundusze. Jeśli wiemy czy dany fundusz charakteryzuje się sporym ryzykiem łatwiej nam będzie opracować strategię działania. Przy wyborze funduszu inwestycyjnego trzeba więc przede wszystkim sprawdzić politykę jaką kierują się poszczególne fundusze. Dzięki temu dowiemy się w jaki sposób pieniędzy obracane są poprzez fundusz inwestycyjny, gdzie lokowa

Inwestowanie poprzez fundusze obligacji

Nie masz czasu na to by zająć się zakupem obligacji w sposób osobisty? Skorzystaj z pomocy jednego pośród wielu funduszy inwestycyjnych. Poprzez fundusz inwestycyjny kupujemy bowiem jednostki uczestnictwa. Decydując się na samodzielny zakup obligacji do wyboru będziemy mieli wyłącznie tylko jeden portfel obligacji. Jeśli zaś zdecydujemy się obligacje kupić za pośrednictwem funduszu zostaniemy współwłaścicielem portfelu co najmniej kilku różnych spółek. W ten sposób inwestowanie za pomocą funduszy pozwala na zdecydowanie większą dywersyfikację portfela. Decydując się na zakup obligacji tylko jednego przedsiębiorstwa narażamy się na o wiele większe ryzyko. Wys