Jesteś tutaj: capitalcentrumkredytowe.pl >Artykuły dla kategorii ‘Fundusze

Fundusze inwestycyjne

Za pomocą funduszy inwestycyjnych pieniądze można lokować w ropie czy gazie czyli surowcach naturalnych. Jest to jednak sposób inwestowania dla tych, którzy interesują się sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wszelkie zmiany na mapie geopolitycznej mogą przełożyć się na obniżkę bądź wzrost cen ropy naftowej czy gazu. Najlepszym tego dowodem są ostatnie wydarzenia na Ukrainie. Pod wpływem polityki Stanów Zjednoczonych ceny ropy naftowej poszybowały w dół. Miało to oczywiście w sposób bezpośredni dotknąć Rosję, która utrzymuje się głównie z handlu ropą naftowej i sprzedaży surowców. Polityka Stanów Zjednoczonych wymierzona jest również w obniżkę cen gazu na

Różnice pomiędzy funduszami

Osoby zainteresowane tematyką finansów z całą pewnością zdają sobie sprawę z różnicy pomiędzy funduszami inwestującymi aktywa w obligacje skarbu państwa oraz funduszami akcji. Istnieją jeszcze fundusze mieszane. Jak jednak twierdzą eksperci od spraw finansów, za fundusze przynoszące największy zysk uchodzą fundusze akcji. Są one również najbardziej ryzykowne. Tam gdzie sprawa funduszy jest dość dobrze znana, za najmniej popularne uchodzą fundusze mieszane. Dlatego najlepiej jest podzielić posiadane oszczędności i część zainwestować w fundusze akcji, drugą z kolei cześć przeznaczyć na zakup jednostek uczestnictwa w fundusze skarbu państwa. Na uwadze trzeba

Czym charakteryzuje się fundusz inwestycyjny

Czy inwestowanie pieniędzy poprzez fundusze wymaga sporej wiedzy? Nie, inwestor na fundusze nie musi nawet poświęcać zbyt dużej ilości czasu. Wystarczy podstawowa wiedza na temat tego produktu finansowego. Pieniędzmi wpłaconymi na fundusz zarządza ekspert. Inwestorzy wykupują z kolei jednostki uczestnictwa, będące swego rodzaju wekslami potwierdzającymi wartość wpłaconych pieniędzy. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych sprzedając aktywa bierze na siebie obowiązek zarządzania pieniędzmi inwestorów zgodnie z ustaloną wcześniej polityką. Wyniki poszczególnych funduszy inwestycyjnych, zarządzanych w podobny sposób mogą utrzymywać się na bardzo różnym poziomie. Dlat