Jesteś tutaj: capitalcentrumkredytowe.pl > Lokaty bankowe > Atrakcyjne rozwiązania lokat bankowych

Podatek od lokaty posiadanej przez przedsiębiorcę

Zmienia się sposób rozliczenia zysków uzyskiwanych z lokat bankowych przez przedsiębiorców. Jak to przełoży się na rzeczywiste kwoty? Osoby fizyczne od zysków z lokat bankowych muszą odprowadzać podatek w wysokości 19 %. Przedsiębiorcy zysk z lokaty będą obliczać za pomocą stawki wynoszącej 18 %. W praktyce niestety może się okazać, że ze stosowaniem tego podatku mogą wiązać się liczne problemy. Przedsiębiorcy posiadają bowiem zarówno lokaty bankowe stanowiące ich prywatną własność jak również lokaty bankowe stanowiące własność ich przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy będą więc borykać się z poważnym problemem. Trudno będzie im udowodnić, że dana lokata jest firmowa a jeszcze inna przeznaczona jest na cele prywatne. Przedsiębiorca będzie również musiał zarezerwować więcej miejsca na przechowywanie dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków bankowych. Przepisy nakładają bowiem na przedsiębiorców obowiązek przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z firmą przez minimum 5 lat. Lepiej więc jeśli przedsiębiorca będzie miał co najmniej dwa rachunki. Jeden rachunek byłby prywatny natomiast drugi firmowy. Jeszcze trudniej będzie rozliczać się z tym, którzy są aktywnymi graczami na giełdzie papierów wartościowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.